Πόσο διαρκεί η δράση της απεντόμωσης;

Η διάρκεια δράσης μιας εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι σημαντικότεροι είναι η θερμοκρασία και η υγρασία που υπάρχουν σε ένα χώρο, καθώς και η ποιότητα των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Σε γενικές γραμμές, η απεντόμωση 2 φορές το χρόνο μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η εφαρμογή απεντόμωσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 μήνες.